WWW-MINCRYST - Search Results


Set(s) of 119 Unique name(s), containing Be
(in parenthesis - number of cards)

Attention: Mineral cards will be opened in new window

ALFLARSENITE (1)DANALITE (12)HYALOTEKITE (1)PIERGORITE-(Ce) (1)
ALMARUDITE (1)EHRLEITE (1)HYDROXYLHERDERITE (3)RHODIZITE (1)
AlUMOBERILLOSILICATE_Na (1)EIRIKITE (1)INDIALITE (3)ROGGIANITE (1)
AMINOFFITE (2)EPIDIDYMITE (3)JAGOITE (1)ROSCHERITE (2)
ASBECASITE (2)EUCLASE (5)KHMARALITE (1)SAMFOWLERITE (1)
ATENCIOITE (1)EUDIDYMITE (2)LANGBEINITE (2)SEMENOVITE-(Ce) (1)
BABEFPHITE (2)FERROCHIAVENNITE (1)LEIFITE (3)SILICATE_HYDROXIDE_Fe_Be (1)
BARYLITE (1)FERROTAAFFEITE-2N'2S (1)LEUCOPHANITE (2)SILICATE_K_Be (2)
BAVENITE (6)FLUORIDE_Be (1)LIBERITE (1)SILICATE_K_Zn_Be (1)
BAZZITE (4)FOOTEMINEITE (1)LONDONITE (4)SILICATE_Li_Be (1)
BEARSITE (1)FORSTERITE (1)LOVDARITE (1)SILICATE_Na_Be (2)
BEHOITE (8)FRANSOLETITE (1)MAGNESIOTAAFFEITE-2N'2S (1)SILICATE_Rb_Be (1)
BERBORITE (2)FRIEDRICHBECKEITE (1)MAKAROCHKINITE (2)SORENSENITE (2)
BERGSLAGITE (1)GADOLINITE-(Nd) (1)MARIINSKITE (2)SPHAEROBERTRANDITE (1)
BERTRANDITE (5)GADOLINITE-(Y) (9)MELILITE (1)STOPPANIITE (1)
BERYL (21)GADOLINITE-(Yb) (1)MELIPHANITE (2)STRONTIOHURLBUTITE (1)
BERYLLIUM (1)GAINESITE (2)MENGXIANMINITE (1)SURINAMITE (2)
BERYLLONITE (1)GENTHELVITE (2)MILARITE (11)SVERIGEITE (1)
BITYITE (5)GREIFENSTEINITE (2)MORAESITE (1)SWEDENBORGITE (3)
BROMELLITE (4)GUGIAITE (2)MOTTANAITE-(Ce) (1)TAAFFEITE (3)
BUSSYITE-(Ce) (1)HAMBERGITE (7)MUSGRAVITE (1)TELYUSHENKOITE (1)
BYRUDITE (1)HARSTIGITE (1)NABESITE (2)TIPTOPITE (1)
CALCYBEBOROSILITE (1)HELLANDITE-(Ce) (1)NIVEOLANITE (1)TRIMERITE (1)
CHIAVENNITE (1)HELVITE (7)ODINTSOVITE (1)TUGTUPITE (9)
CHKALOVITE (2)HERDERITE (3)OFTEDALITE (1)URALOLITE (1)
CHRYSOBERYL (14)HINGGANITE-(Ce) (1)OXIDE_Be (1)VAYRYNENITE (2)
CIPRIANIITE (1)HINGGANITE-(Y) (6)PAHASAPAITE (1)WEINEBENEITE (1)
CLINOBARYLITE (4)HOGTUVAITE (2)PARAFRANSOLETITE (1)WELSHITE (1)
CLINOBEHOITE (1)HSIANGHUALITE (1)PEZZOTTAITE (2)ZANAZZIITE (2)
CORDIERITE (5)HURLBUTITE (1)PHENAKITE (10)